ایزوله کردن تجهیزات و منبع نویز
ایزوله کردن تجهیزات و منبع نویز

ایزوله کردن تجهیزات و منبع نویز

 

ایزوله کردن منبع نویز معمولا زمانی که یک منبع نویز غالب مانند ماشین آلات، پروسه با عملکردی که تولید کننده نویز بسیار شدید بوده و تاثیر مخرب زیادی بر منطقه بزرگ یا تعداد زیادی از افراد دارد  استفاده می گردد. راهکار طراحی شده میتواند شامل  رنج وسیعی  از تجهیزات مانند پارتیشن صوتی و دیوارهای جاذب ساده تا یک طراحی سفارشی کامل یا اتاق صوتی مجهز باشد.

مهرفام رنج متنوعی از طرح و سازه هارا برای استفاده در این شرایط را ارائه کرده است.

 

سیستم حائل انعطاف پذیر آکوستیکی

نرم، انعطاف پذیر، نصب آسان، بادوام، عملکرد خوب، هزینه کم

خط تولید حائل های آکوستیکی شامل پرده های بادوام انعطافپذیر به همراه نگهدارنده و تجهیزات  چهارچوب است که میتواند در رنج گسترده اتاق، دیوار، پارتیشن و عایق  مورد استفاده قرار گیرد. سیستم های حائل آکوستیکی برای دمپ رنج متوسط نویز دارای کاربرد می باشد.

 

پنل آکوستیکی ماژولار

دفاتر کارخانه، تریبونها، اتاق و اتاقک ساکت

خط تولید ماژولهای آکوستیکی شامل  پنلهای ماژولار آکوستیکی است که در رنج کسترده ای از سازها میتواند پیکربندی گردد. با ترکیب پنل های آکوستیکی ماژولار با تمام اجزائ و تجهیزات جانبی ما تنوع روش های کنترل آلودگی صوتی نامحدود می گردد.

 

اتاق صوتی پیش ساخته

پیش طراحی، عملکرد عالی، قابلیت حمل

اتاق صوتی پیش ساخته راهکار جایگزین مرقون به صرفه با عملکرد بسیار خوب برای ماژول های آکوستیکی و اتاق های محافظ ارائه می کند.

صفحه مشکل فنی دارد