راهکار ها
راهکار ها

کنترل نویز در هر محیط

مهرفام گستره وسیعی از تجهیزات بهینه سازی شده برای کنترل آلودگی صوتی به صورت استاندارد و طبق سفارش مشتری بمنظور کاربردهای متنوع طراحی و تولید کرده است.  راهکارهای آکوستیکی ما مشکلات آلودگی صوتی در هر مجموعه صنعتی، مسکونی، ورزشی-تفریحی و تجاری را بدون توجه به اندازه و پیچیدگی منبع نویز برطرف میکند.

 

توانایی ما شامل

  • محافظت و ایزوله کردن پرسنل در برابر آلودگی صوتی
  • ایزوله کردن تجهیزات و منبع نویز
  • رفع مشکلات آلودگی صوتی محیط
  • طراحی و ساخت اتاق آکوستیکی تست و  اندازه گیری

 

اگر شما با مشکل آلودگی صوتی مواجه هستید، مهرفام تجربه، توانایی و دانش طراحی و تولید محصولات بهینه و مقرون به صرفه بمنظور رفع آلودگی صوتی را دارد.

ساخت فضای ساکت و راحت

بسیاری از مشکلات صوتی نتیجه ضعف مشخصه های آکوستیک در فضاهای داخلی محصور مانند کارخانه ها، انبارها، مرکز عملیات، سالن های ورزشی و سایر مناطق می باشد. که در آن حتی کوچکترین مقدار صدا منعکس شده که نشان دهنده ی وجود سطوح نامناسب منعکس کننده می باشد.


کنترل نویز برای تولید کنندگان اصلی

اغلب تولیید کنندگان اصلی ملزم به رعایت استاندارد های صوتی صنعتی و استانداردهای مورد نیاز مشتری های خود می باشند. در صورتی که ماشین آلات تولید شده نیاز به تجهیزات صوتی مانند اتاق صوتی داشته باشند مهرفام میتواند یک راهکار مهندسی با عملکردی مطابق با خواسته های مشتری یا استانداردهای تولید کنندگان ارائه کند. ما […]


ایزوله کردن اپراتور و پرسنل

معمولا ایزوله کردن اشخاص با استفاده از سازه های مبتنی بر پنل های آکوستیک انجام می شود و در زمانی صورت میگیرد که محافظت در برابر نویز شدید مورد نیاز باشد یا در جایی که ایزوله کردن منبع نویز صرفه اقتصادی نداشته باشد یا در جایی که منبع نویز به صورت گسترده در یک سالن […]


ایزوله کردن تجهیزات و منبع نویز

ایزوله کردن تجهیزات و منبع نویز   ایزوله کردن منبع نویز معمولا زمانی که یک منبع نویز غالب مانند ماشین آلات، پروسه با عملکردی که تولید کننده نویز بسیار شدید بوده و تاثیر مخرب زیادی بر منطقه بزرگ یا تعداد زیادی از افراد دارد  استفاده می گردد. راهکار طراحی شده میتواند شامل  رنج وسیعی  از […]


ساخت اتاق آکوستیکی تست و اتاق اندازه گیری
مهرفام اتاق تستی طراحی و تولید میکند که می تواند شرایط آکوستیکی کنترل شده و خاصی را برای تست های دقیق و تکرار پذیر ایجاد کند. ما از اتاق های تست کاملا مجهز تا اتاق تست وسیله های کوچک مطابق با شرایط خاص تست شما طراحی و اجرا می کنیم.

برطرف کردن مشکل نویز در محیط باز
مشکل نویز در محیط باز به عنوان آلودگی صوتی اجتماعی یا محیطی شناخته می شود که منجر به ایجاد اختلال صوتی برای اطرافیان می گردد. از جمله منابع نویز خارجی شامل ترافیک، برج خنک کن، تجهیزات تهویه، ژنراتور، پمپ ها و کارگاه های ساختمانی می باشد.