مشاوره آکوستیک
مشاوره آکوستیک

  •  خدمات مشاوره و ارائه راهکار
  • طراحی مکانیکال و مهندسی سازه ها
  • ساخت محصولات
  • مدیریت پروژه و اجرار
  • اندازه گیری و تحویل دهی