ایزوله کردن اپراتور و پرسنل
ایزوله کردن اپراتور و پرسنل

معمولا ایزوله کردن اشخاص با استفاده از سازه های مبتنی بر پنل های آکوستیک انجام می شود و در زمانی صورت میگیرد که محافظت در برابر نویز شدید مورد نیاز باشد یا در جایی که ایزوله کردن منبع نویز صرفه اقتصادی نداشته باشد یا در جایی که منبع نویز به صورت گسترده در یک سالن وجود داشته باشد یا در جایی که نیاز است یک فرایند خاص توسط کاربر در یک محیط ایزوله صوتی انجام شود. علاوه بر این سایر مزایای ایزوله کردن اشخاص شامل کنترل کیفیت هوا، نور، دما و امنیت می باشد.

مهرفام رنج متنوع طرح ها وسازه ها را برای حفاظت اشخاص در برابر آلودگی صوتی ارائه می کند.

صفحه مشکل فنی دارد